JobZone banen

Vacatures en personeel gezocht, gratis adverteren voor werkzoekers en werkgevers

Maintenance Technician

Vacature geplaatst op: 22-11-2021 en in de categorie: Technisch personeel gezocht
Bekijk alle vacatures van: Martijn Schmidt
Werk Locatie: Nieuwegein
Om onze snelle groei aan te kunnen, zijn we op zoek naar een Maintenance Technician in onze vestiging in Nieuwegein die verantwoordelijk zal zijn voor de reparatie en het onderhoud van apparatuur binnen de dagelijkse werking van de faciliteit en het magazijn.
De functie biedt een marktconform salaris van maximaal € 37.500 per jaar.


To manage our rapid growth, we are looking for a Maintenance Technician in our Nieuwegein facility which will be responsible for the repairs and upkeep of equipment within the day to day operation of the facility and warehouse.

The role offers a competitive salary of up to 37 500€ per year.


Wat ga je doen?
Voer geplande inspecties uit op apparatuur en faciliteiten;
Uitvoeren van preventief onderhoud, het oplossen van problemen en reparaties aan alle productieapparatuur indien nodig;
Onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd met kennis van de voorschriften voor voedselproductie;
Rapporteer veiligheidsproblemen indien nodig;
Voltooi werk- en reparatieopdrachten op tijd;
Tijd en omvang van reparaties inschatten;
Houdt een lijst bij van alle aannemers/verkopers;
Onderhoudt onderhoudsactiva, onderdelenlijst en inventaris;
Zorg voor een veilige en juiste opslag van alle gereedschappen en apparatuur. Zorg ervoor dat gereedschappen en appara uur in optimale staat verkeren;
Toezicht houden op werkzaamheden uitgevoerd door externe aannemers indien nodig
Ontwikkel en onderhoud positieve relaties met alle aannemers/leveranciers;
Accepteert en voert andere gerelateerde taken en speciale projecten uit zoals toegewezen;
De supervisor op de hoogte stellen van significante afwijkingen van de normale bedrijfsomstandigheden;
Communiceert de vereiste gerepareerde lijst met kapotte items tijdig;
Communiceert items die niet kunnen worden gerepareerd en neemt hierover contact op met een externe leverancier;


Your job:

Perform scheduled inspections on equipment and facility
Perform preventive maintenance, troubleshoots and repairs on all production equipment as needed
Maintenance activities is carried out while being cognicent of the food production regulations
Report safety issues as needed
Complete work and repair orders in a timely fashion
Estimate time and extent of repairs
Maintains a list of all contractors /vendors
Maintains maintenance assets, parts list and inventory
Ensure safe and proper storage of all tools and equipment. Ensure tools and equipment are in optimum condition
Oversee work performed by outside contractors as necessary
Develop and maintain positive relationships with all contractors/vendors
Accepts and performs other related duties and special projects as assigned
Notifying the shift supervisor of significant deviations from normal operating conditions
Communicates required repaired list of broken items on a timely manner
Communicates items that cannot be repaired and would an outside vendor to be called in a timely manner


Requirements

Vereisten
Eerdere ervaring van minimaal 4 jaar in een onderhoudsomgeving met het uitvoeren van grote en kleine reparaties met betrekking tot mechanische en elektrische reparaties aan apparatuur / faciliteit / hardware;
Mechanische en elektronische aanleg en kennis;
Heeft eerder in een productieomgeving gewerkt, FMCG is een pluspunt;
Bij voorkeur technische hogeschool;
Mogelijkheid om algemene informatie, rapporten en andere documenten te lezen, analyseren en interpreteren;
Mogelijkheid om computer gebaseerde systemen te gebruiken voor werkorders en ploegenrapporten;
Dit is een hands-on positie en de werknemer moet het grootste deel van de dag op de been blijven en indien nodig mechanische apparatuur / gereedschappen bedienen om reparaties uit te voeren;
In staat om overuren en ploegendiensten te werken zoals gepland. Dit kan weekends/vakanties omvatten indien gepland.

Je moet bevoegd zijn om binnen Nederland te werken. Geen sponsoring beschikbaar


Previous experience of minimum 4 years within a maintenance environment performing major and minor repairs relating to mechanical and electrical repairs on equipment/facility/hardware
Mechanical and Electronic aptitude and knowledge
Has worked in a manufacturing environment previously, FMCG will be a plus
Technical college preferred
Ability to read, analyze and interpret common information, reports and other documents
Ability to utilize computer-based systems for work orders and shift reports
Deadline and detail-oriented
This is a hands-on position and the employee is required to on their feet for most of the day as well as operate mechanical equipment/tools as needed to perform repairs.
Able to work overtime and shifts as scheduled. This may include weekends/holidays when scheduled
You must be authorized to work within the Netherlands. No sponshorship available.
Contact:
Bedrijf: Marley Spoon
Contactpersoon: Martijn Schmidt
Telefoon: 0641569112
Industrieweg 1
Nieuwegein
3433nl
Nederland
E-mail: martijn.schmidt.ext@marleyspoon.com
JobzoneLogo200x87

Inloggen


JobZone Vacatures in uw e-mail?

Vul uw e-mailadres in:

Zoek een baan


Bezoekers:

We hebben 345 gasten online
Welke AOW leeftijd vind U redelijk?
 
Hoe lang zoekt u al een baan?
 
Website Security Test