JobZone banen

Vacatures en personeel gezocht, gratis adverteren voor werkzoekers en werkgevers

Disclaimer

E-mailadres Afdrukken

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de inhoud van de advertenties op deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina's van site zijn die van de auteur(s) en in het geheel niet die van JobZone.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van JobZone verkregen is.
JobZone garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze advertenties, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

Met het oog hierop wordt de bezoeker altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via de JobZone site verkregen informatie.
De informatie op de site wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

JobZone behoudt tevens het recht ingezonden materiaal te weigeren of lichtelijk aan te passen.

Een adverteerder op de site van JobZone mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van JobZone (ook niet via een eigen netwerk).

Mochten er onverhoopt zaken op de site geplaatst zijn die onnodig grievend, onwaar of onjuist zijn, kunt u zich wenden tot onderstaand telefoonnummer of e-mailadres en de desbetreffende advertentie zal binnen 1 minuut verwijderd worden.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de Webmaster

 
JobzoneLogo200x87

Inloggen


JobZone Vacatures in uw e-mail?

Vul uw e-mailadres in:

Zoek een baan


Bezoekers:

We hebben 13 gasten online
Welke AOW leeftijd vind U redelijk?
 
Hoe lang zoekt u al een baan?
 
Website Security Test